Voor wie

Voor wie

Voor iedereen die ervoor open staat om vanuit een andere invalshoek naar een hulpvraag te kijken!

Hieronder staan de problemen beschreven waardoor kinderen in de praktijk het meest vastlopen. In deze gevallen biedt reflexintegratie en/of psychomotorische begeleiding de mogelijkheid om aan de oorzaak van het probleem te gaan werken.

Heeft uw kind moeite met …
• Evenwicht of leren zwemmen of fietsen?
• Het gooien en vangen van een bal?
• Het herkennen van links en rechts?
• Netjes eten of het gebruik van bestek?
Of …
• Stoot uw kind vaak iets om?

• Struikelt uw kind vaak?
• Heeft uw kind vaak boze buien?
• Schrikt uw kind opvallend veel?

Heeft uw kind leesproblemen (dyslexie)?
• Heeft uw kind een te laag leestempo of leesniveau?
• Leest uw kind vaak de verkeerde regel of slaat het woorden over?
• Of juist vaak opnieuw dezelfde regel?
• Leest uw kind lange woorden beter dan korte?
• Begrijpt uw kind niet wat hij of zij leest?

Heeft uw kind fijn motorische problemen, zoals:
• Een slecht leesbaar, niet ritmisch handschrift?
• Moeite met knippen, vouwen, tekenen of kleuren?
Of …
• Heeft uw kind een te laag werktempo?
• Heeft uw kind moeite met concentratie?
• Heeft uw kind moeite met spelling en/of rekenen?
• Misschien heeft uw kind spraakproblemen?

Heeft uw kind moeite met het begrijpen van en omgaan met andere kinderen?
• Neemt uw kind taal heel letterlijk?
• Heeft uw kind moeite met het zich uiten?
• Heeft uw kind weinig vriendjes of vriendinnetjes?
• Is uw kind faalangstig, of huilt het veel?
• Is uw kind erg moe of hyperactief na schooltijd?
• Heeft uw kind last van driftbuien of boosheid?
• Heeft uw kind boze buien waar geen eind aan lijkt te komen?
• Is uw kind heel erg druk of over beweeglijk?

Of zit uw kind vaak zo te werken:
• Zittend op een been, of op twee benen, of met de voeten om de stoelpoten gekruld?
• Half liggend op een stoel en benen lang of schrijft uw kind met (vrijwel) gestrekte armen, helemaal bovenaan het werkblad, hoofd vaak op de tafel liggend?
• Liggend met het hoofd op een arm, of met de neus op het werk, of staat uw kind liever?

Alle houdingen en/of gedragingen van kinderen hebben vaak direct verband met het wel of niet volwassen geworden zijn van de primaire reflexen of het niet goed doorlopen hebben van de motorische ontwikkelingsfases.

In mijn praktijk gaan we oefenen om ontbrekende verbindingen in de hersenen aan te leggen. In principe geef je de hersenen een tweede kans om alle fases goed te doorlopen en de juiste verbindingen te leggen.

Reacties zijn gesloten.