Leer- en gedragsuitdagingen

Leer- en gedragsuitdagingen

Scholen hebben de mogelijkheid om remediƫring in te zetten in de vorm van begeleiding wanneer een kind vastloopt. Vaak is dit begeleiding op het cognitieve vlak. Daarnaast zie ik dat kinderen soms (ten onrechte) een diagnose krijgen. Als leerkracht zag ik dat dit voor veel kinderen niet altijd de beste manier is om het probleem op te lossen en moet er verder gekeken worden. Als leerkracht heb je hiervoor vaak onvoldoende mogelijkheden en tijd. In de afgelopen jaren heb ik geleerd te kijken naar de onderliggende oorzaak van een probleem. In veel gevallen zie ik dat de oorzaak van het probleem terug te herleiden is naar de aanwezigheid van primaire reflexen en een niet goed doorlopen hebben van de motorische ontwikkelingsfases.

Door juist op een andere manier met problemen op het vlak van leren en gedrag aan de slag te gaan, levert het voor een kind doorgaans rust op. Het niet hoeven oefenen met lezen of schrijven, maar werken aan de voorwaarden om tot leren en concentreren te kunnen komen heeft een positieve uitwerking op het kind. Hierbij wordt er dus ook geen nadruk gelegd op hetgeen waar het kind moeite mee heeft en wordt de begeleiding ook niet als vervelend ervaren.

Reacties zijn gesloten.