Werkwijze

Werkwijze

Telefonische intake

Wanneer je met mij contact opneemt, start ik meestal met een telefonische intake. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en geef ik een korte uitleg van mijn manier van werken. Eventueel plannen we een eerste afspraak voor het observatie onderzoek.

Intakelijst

Voorafgaand aan het observatie onderzoek stuur ik via de mail een intakelijst op met daarin vragen over de ontwikkeling van je kind tot nu toe. Uiterlijk een dag voor het observatie onderzoek stuur je deze ingevulde lijst retour zodat ik me voor kan bereiden op het observatie onderzoek.

Het observatie onderzoek

Tijdens het ongeveer anderhalf uur durende onderzoek wordt er o.a. gekeken of een kind nog storende reflexen heeft die het verloop van de motorische ontwikkeling in de weg staan. Vervolgens wordt gekeken in welke motorische ontwikkelingsfase het kind zich bevindt. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de voorkeurshand, de oogsamenwerking en de balans tussen de twee hersenhelften.

Plan van aanpak

De resultaten van het onderzoek bespreek ik met de ouders. Indien gewenst wordt het onderzoek afgerond met een schriftelijk verslag, waarin ook aandacht wordt besteed aan tips en adviezen voor ouders en leerkrachten. Eventueel is er ook de mogelijkheid om het verslag en de resultaten van het observatie onderzoek te bespreken met de leerkracht op school.

Sessies

Gemiddeld om de week hebben we een sessie (of naar gelang er behoefte aan is), waarin we gaan werken aan het integreren van primaire reflexen, allerlei motorische vaardigheden en oogoefeningen. Tijdens een begeleidingssessie wordt 50 minuten gewerkt met het kind. De ouder is hierbij aanwezig. De nieuwe oefeningen voor thuis worden besproken. Advies is om minimaal 3 tot 4 keer per week 15 tot 20 minuten thuis te oefenen.

Duur van het traject

Gemiddeld genomen wordt er ruim een half jaar tot een jaar uitgetrokken voor een traject. Thuis wordt er bij voorkeur 4 à 5x per week geoefend.

Om reflexen te integreren, de oogsamenwerking te trainen en een optimale samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft te bewerkstelligen is veel herhaling nodig. Dit om nieuwe neurale paden in het brein te leggen. Dit kost tijd, er wordt gewerkt aan de voorwaarden die aan de basis staan van ontwikkeling en leren.

Reacties zijn gesloten.